Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z Výroční členské schůze konané

5. 3. 2010


Místo konání:
Restaurace Obecní dům

Účast: 54 členek ČSŽ, včetně nově přijatých

Hosté: starosta Městyse Sepekov Stanislav Sedláček 

 


Schůze se řídila tímto programem:


1/ Zahájení provedla jednateka ČSŽ Alice Plochová

2/ Úvodní slovo pronesla předsedkyně Jarmila Sedláčková

3/ Zprávu o činnosti za rok 2009 přednesla Jitka Holubová

4/ Zprávu revizní komise přečetla paní Zdena Černá

5/ S plánem činnosti na rok 2010 nás seznámila Kateřina Law

6/ Hlasování o přijetí nových členek: O členství v naší organizaci projevila zájem paní Marie Lukešová, Jaroslava Žižková, Gabriela Krahulová, Olga Zuzáková, Blanka Kočová, Blanka Burkušová, Jiřina Bendová a slečna Lucie Ptáčková.

Hlasování proběhlo následovně:

Pro: 46 Proti: 0 Zdrželi se: 0

7/ Hlasování o zvolení nového výboru ČSŽ: Členky výboru byly navrženy následovně: předsedkyně Jarmila Sedláčková, jednatelka Alice Plochová, pokladní Daniela Červenková a další členky výboru Alena Hejnová, Eva Rejlková - Hlavínová, Kateřina Law, Jitka Holubová, Petra Váchová a Blanka Kočová.

Hlasování proběhlo následovně:

Pro: 46 Proti: 0 Zdržely se: 0

8/ S návrhem týkajícím se členských příspěvků nás seznámila paní Daniela Červenková. Nový příspěvek byl navržen a schválen ve výši 100Kč.

Hlasování proběhlo následovně:

Pro: 46 Proti: 0 Zdržely se: 0

9/ S plánovanou činností klubu pro maminky s dětmi nás seznámila paní Eva Rejlková

10/ Hostem naší výroční schůze byl starosta Městyse Sepekov Stanislav Sedláček. Pronesl pár slov k naší činnosti, popřál všem ženám k blížícímu se MDŽ a na závěr svého příspěvku předal všem členkám malou pozornost ve formě květinového obrázku od známého malíře Jana Hlavína. Byla otevřena diskuse.

11/ Závěrem jednatelka Alice Plochová ukončila oficiální část, poděkovala všem členkám za odvedenou práci v uplynulém období a popřála také všem členkám k blížícímu se dni žen mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. a po té následovalo občerstvení a volná zábava.


Zapsala: Jitka Holubová